Prelude Music Book

Your Cart

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

You are here: Home กิจกรรม/บทความ บทความ ลักษณะผลงานบรรเลงเปียโนของบราหมส์

ลักษณะผลงานบรรเลงเปียโนของบราหมส์

อีเมล พิมพ์ PDF

Brahms อยู่ในกลุ่มคีตกวีโรแมนติคตอนปลาย มีผู้ให้นิยามลักษณะดนตรีของเขาว่า "economy and riches" Brahms มีการใช้ harmony ที่หลากหลายและลุ่มลึก เป็นความเศร้ามืดทึมที่บดบังความปิติยินดี เป็นความอ่อนหวานที่มีเหตุผลและต้องทำความเข้าใจ

Brahms เริ่มชีวิตนักแต่งเพลงด้วยการประพันธ์เพลงเปียโน ซึ่งผลงานทางด้านนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าทางด้านเพลงร้อง (vocal) และมีปริมาณไม่มากเมือเทียบกับบทเพลงเปียโนของ Beethoven หรือ Chopin แต่กินเวลาทำงานทั้งชีวิตของเขา

 

เมื่อสังเกตผลงานของ Brahms จะเห็นความจัดเจนของเทคนิคในการประพันธ์ โดยกรรมวิธีที่เขาชอบใช้ การแปรทำนอง และการนำทำนองกลับมาอีก (recapitulation) สร้างจากจินตนาการที่เป็นเลิศ เขาชอบใช้ double counterpoint หรือลักษณะของ voice exchange และมักจะใช้ inversion กับแนวทำนอง (ลักษณะที่เคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามจากศูนย์กลาง) รูปแบบ polyphonic จากงานของ Bach ส่งอิทธิพลต่อ Brahms

 

ในเรื่องของรูปแบบแนวทำนองบางทำนองมีโน้ตเล่นต่อกันคล้ายทำนอง gregorian chant และอิทธิพลของบาคผลักดันให้เขาคิดรูปแบบใหม่ของการเล่นในลักษณะที่เป็น voice-leading อิสระ ซึ่งต่างไปจากวิถีอันหลากรูปแบบของ Chopin และ Liszt มันเป็นการสื่อทางความคิดให้เสียงดนตรีที่แสดงออกมาไม่เป็น idiom (ไวยากรณ์ของประโยค) เท่าไหร่ ทำให้เพลงของเขาถูกวิจารณ์ว่า unpianistic และดูเหมือนว่าเพลงของเขาไม่ต้องใช้พื้นฐานในการไล่ไปตาม scales มากนัก

มีการใช้เทคนิคใหม่ๆ เต็มไปด้วยการกระโดด, open position, polyrhythm, double-note passage, blind-octave, double trills การยืดหยุ่นของจังหวะเมื่อมี grace note และ Arpeggio ทั้งท่อนแขน มือและนิ้ว ต้องใช้วิธีใหม่ๆในการปฏิบัติ Brahms ยอมรับว่าหลายๆประโยค (passage) ในเพลงของเขาเล่นไม่สะดวกสบายมือ เทคนิคใหม่ๆดูตอนแรกไม่น่าจะสะดวกและคล่องเป็นสัญชาตญาณได้ สำนวนเพลงใหม่ต้องการอิสระในการเคลื่อนไหวของมือ กำลังนิ้วและอิสระต่อกันระหว่างนิ้วมากขึ้นจากยุค Mozart และ Beethoven

 

ในช่วงหลังของชีวิต Brahms ประพันธ์ผลงานเปียโนสั้นๆไว้หลายชุด มีรูปแบบและสไตล์เป็นของตนเอง มากกว่าครึ่งเป็นลักษณะของโคลงกลอนแห่งดนตรีที่ไม่มีถ้อยคำ อันเป็นลักษณะเด่นของงานเปียนโนขนาดสั้นและขนาดกลางในยุคโรแมนติคตอนปลาย รูปแบบของผลงานเดี่ยวเปียโนในยุคนี้นอกจาก form ขนาดใหญ่อย่างเช่น sonata รวมถึงรูปแบบที่ถูกขยายสร้างสรรค์ขึ้นให้มีขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆ

ผลงานขนาดกลางและเล็กที่เขาได้ประพันธ์ไว้มีหลากหลาย ภายใต้ชื่อกำหนดบอกคุณสมบัติและลีลาลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น Impromptus, ballade, romanzes, rhapsodie, capriccio, intermezzo เส้นแบ่งขอบเขตความแตกต่างของ form แต่ละประเภทยืดหยุ่นได้มาก แต่เทคนิคระดับสูงของเปียโนจะปรากฏอยู่ในผลงานประเภท variation เสียมาก

 

ผลงานของ Brahms นอกจาก scherzo และ romance อย่างละเพลงเดียวแล้ว ที่เหลือสามารถจัดเข้ากลุ่มของ ballade, rhapsodie, capriccio และ intermezzo

ในบทเพลงประเภท Capriccio ของเขานับเป็น รูปแบบที่เน้นอารมณ์รื่นเริงและความเพลิดเพลินอันหลากหลาย เช่น vivacious (คล่องแคล่ว), energetic (เคลื่อนไหวมีพลัง), passionate(อย่างเสน่หา) มีการใช้ความดังเบา (dynamic) อย่างกว้างขวาง ลักษณะลีลาจังหวะมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น accent บนจังหวะยก, syncopation(จังหวะขัด), hemiola (กระสวนจังหวะชั่วคราว)

Brahms มีความหลงใหลใน Capriccioและ intermezzo อย่างมาก ซึ่งรูปแบบทั้งคู่มีความแตกต่างกันอยู่มาก ในเรื่องจังหวะ การตีความ ทิศทาง และบุคลิก (character) ทางดนตรี

ดนตรีของ Brahms จะสื่อถึงบุคลิกของคนที่ชอบครุ่นคิดสิ่งภายในของตนจะเห็นได้จากบทเพลง Ballade เมื่อเปรียบเทียบกับของ Chopin ซึ่ง Ballade ของ Brahms จะโศกสลดเชื่องช้า ส่วนของ Chopin ดนตรีจะมุ่งเข้าหาและโอบล้อมคนฟัง

 

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Ballade และ Rhapsody เป็น form ที่เกิดขึ้นในเวลาอันประจวบเหมาะใกล้ๆกัน ซึ่ง Brahms มีบทบาทในการพัฒนาตั้งแต่ช่วงต้นๆของยุคโรแมนติค และถูกใช้อ้างกล่าวเทียบกับผลงานที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ว่าอยู่ในรูปแบบโดยคร่าวๆระหว่างลักษณะการผูกสำนวนแบบ Sonata หรือ Overture

สำหรับ Rhapsody Brahmsได้ใช้คำนี้ในงานเพลงร้องชื่อ Alto Rhapsody เป็นครั้งแรกจากนั้นใช้กับผลงาน Piano duet และก่อนที่จะมาถึงผลงาน Rhapsody จริงๆเขาก็ได้ประพันธ์ Capriccio และ Intermezzo อย่างละ 4 บท (Eight Piano Pieces Op.76) ตอนที่เขาส่งโน้ตไปให้สำนักพิมพ์นั้นเขายังไม่มีความคิดว่าจะใช้ชื่อกำกับหัวกระดาษอย่างไร เลยได้รับคำตอบว่า 4 เพลงหลังควรจะให้ชื่อว่า Capriccio เพราะลักษณะของเพลงที่สนุกสนานเป็นประกาย ส่วนอีก 4 เพลงใช้คำว่า Intermezzo ซึ่งเป็นการครอบคลุมกว้างๆ แสดงถึงกลุ่มผลงานที่ไม่ใช้อารมณ์แล่นไปตามอำเภอใจในชั่วขณะ (capricious) และไม่ใช่ทั้งอารมณ์อันเต็มไปด้วยความรู้สึกหลงใหลอย่างดูดดื่ม (passionate) หากแต่ Intermezzo นั้นสื่อถึงอารมณ์ที่อ่อนโยนและสงบนิ่ง (tender and tranquil) สำหรับผลงานใน Op.76  ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบคือ Intermezzo No.3 และ 4

 

ความตั้งใจแรกนั้น Brahms ต้องการให้ชื่อผลงาน B minor Rhapsody ให้เป็น Capriccio ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหละหลวมของการจัดประเภท ยังไงก็ดี Rhapsody ทั้ง 2 บทนี้สะท้อนอารมณ์ตื่นเต้นและซาบซึ้ง ซึ่งถูกกำกับไว้ด้วยคำว่า agitato และ passionato ซึ่งเขามักใช้กำกับใน Capriccio เสมอ เมื่อตรวจสอบดู Rhapsody ของเขาเทียบกับ Capriccio ต่างก็ยึดอยู่กับ Sonata form พอประมาณ คือ ประโยคเพลงกลุ่มที่ 2 ตั้งอยู่ใน dominant และส่วนของการย้อนกลับมาใหม่ (recapitulation) ตั้งอยู่บน tonic แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันต่างมี middle section ที่เต็มไปด้วยการพัฒนาประโยคเพลง

 

ดูเหมือนว่า Brahms จะไม่ให้ความสนใจกับ Sonata form ไปไกลกว่าเป็น concept ที่ยกชื่ออ้างไว้เฉยๆ ซึ่งเขาใช้มันเป็นรากฐานในการประพันธ์ Ballade, Intermezzo, Fantasia  (ท่อน 4 ของ f minor sonata ก็ถูกตั้งชื่อให้เป็น intermezzo) เราจะเห็นว่า Brahms มีแนวโน้มจะขยับมาทาง form ที่เป็นอิสระมากกว่า

มีช่วงเวลายาวนานถึง 7 ปีในชีวิตที่ Brahms ประพันธ์แต่งาน vocal work  และมีช่วง 15 ปีที่แทบไม่ได้มีผลงานบรรเลงเปียโนออกมาเลย (เพียงแต่ขึ้นโครงร่างไว้คร่าวๆ)
 

ตัวอย่างสินค้า

Blues Improvisation Complete
Blues Improvisation Complete
$22.99The Big Book of Alto Sax Songs
The Big Book of Alto Sax Songs
$16.45Pacific Coast Horns: Horn Utopia
Pacific Coast Horns: Horn Utopia
$26.80Take the Lead Classical Collection: Alto Saxophone (Book & CD)
Take the Lead Classical Collection: Alto Saxophone (Book & CD)
$16.25Take the Lead Classical Collection: Clarinet (Book & CD)
Take the Lead Classical Collection: Clarinet (Book & CD)
$15.95สินค้ามาใหม่

Blues Improvisation Complete
Blues Improvisation Complete
$22.99

Random Products

Schubert Impromptus D899 & D935 - Radu Lupu
Schubert Impromptus D899 & D935 - Radu Lupu
$4.09
Piano Adventures - Level 1 Theory Book
Piano Adventures - Level 1 Theory Book
$6.50

รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด

ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?

ค้นหา สินค้า

ตรวจสอบ สถานะการจัดส่ง

Track & Trace

เลือก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน


To be my friend

ขณะนี้ Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์