Prelude Music Book

Your Cart

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

You are here: Home กิจกรรม/บทความ บทความ อิทธิพลของซิมโฟนีโดยโมสาร์ท (1756-1791) ที่มีต่อดนตรีตะวันตก

อิทธิพลของซิมโฟนีโดยโมสาร์ท (1756-1791) ที่มีต่อดนตรีตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

อิทธิพลของซิมโฟนีโดยโมสาร์ท (1756-1791) ที่มีต่อดนตรีตะวันตก

ดนตรี ของโมสาร์ทเข้าถึงความลึกซึ้งโดยปราศจากความหรูหราเอิกเกริก ความสดใสกระจ่างที่ไม่วกวนซ้ำซาก และความเรียบง่ายแต่ไม่ตื้นเขิน ในความเป็นจริงแล้วเขาประพันธ์ซิมโฟนีถึง 60 บท แต่ผลงานจำนวนเกือบ 20 บทที่เป็นงานชุดทดลองไม่ได้นับรวมเข้าไปด้วย และมีงานส่วนเกินอีก 2 บทที่เข้าใจผิด เอาไปนับรวมอยู่ในซิมโฟนีทั้ง 41 บทแต่ตามความเป็นจริงแล้วแต่งขึ้นโดยเลโอโปลด์คนพ่อ และอีกบทเป็นของเอเบล

โม สาร์ทสะสมประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจากการเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากประเทศเหล่านี้ คือเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส (โดยเฉพาะอิทธิพลจากโอเปร่าของอิตาลี ) วัตถุ ดิบและความคิดสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการศึกษางานของไฮเดิ้น และ การค้นพบประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจในงานของบาค รวมถึงสัมพันธภาพการไปมาหาสู่กับบาค และเอเบล (Abel) ซึ่งประพันธ์เพลงที่ประณีต ส่งผลกับงานซิมโฟนีโมสาร์ท 2-3 บทแรก แต่เขาก็ไม่ลอกแบบของความละเอียดอ่อนสไตล์เอเบลมา

โมสาร์ทเริ่มแต่งซิมโฟนีเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 8-9 ปีตอนที่เขาอาศัยอยู่ที่ลอนดอน ราวๆ 25 ปี ก่อนที่ไฮเดิ้นจะไปที่นั่น โมสาร์ทและไฮเดิ้นได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การพัฒนาการในการแต่งซิมโฟนีของโมสาร์ทก็เช่นเดียวกับไฮเดิ้น คือบรรลุถึงจุดสูงสุดของความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น สังคีตลักษณ์ (Form)ที่สมบูรณ์ได้สัดส่วน ส่วนในเรื่องสไตล์ซึ่งมีลักษณะของสไตล์ Galant ปะปนหลายส่วน และรูปแบบที่เป็นต้นแบบให้คนทั่วไปได้ศึกษา ซิมโฟนีของโมสาร์ทมีสีสันในเสียง (colour) และ ความสมดุลย์ (balance) สูง ด้วยความสามารถในการผสมเสียง (tone colour)  ที่มีอยู่ โมสาร์ทได้มอบบทบาทให้กับแนวเครื่องลม (woodwind) เป็นพิเศษ ด้านจังหวะก็มีความสง่างาม (graceful) ความอบอุ่นในกลิ่นอายของสไตล์อิตาลี พื้นเพของเขาซึ่งเป็นพวก Austro-german ส่งผลต่อการประสานเสียงที่ลุ่มลึก (harmonic depth) พื้นผิวที่น่าสนใจ (Textural interest) การจัดวางประโยคที่ฉลาด และบาง แบ่งแยกโดยละเอียด modulationที่ ดี ถึงแม้จะไม่เปลี่ยนไปจากคีย์หลักมากเท่ากับที่ไฮเดิ้นทำ และบ่อยครั้งที่การเปลี่ยนบันไดเสียงไม่มีทำนองหลักนำมาปรากฏเพื่อเป็นตัว บ่งแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้หลายคนเห็นว่าพัฒนาการทางสไตล์ของโมสาร์ทมีน้ำหนักน้อยกว่าด้านไฮเดิ้น การใช้ counterpoint ของเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสีสันของเสียงเท่าๆกับองค์ประกอบระยะยาว ช่วงแรกสุดจะมี Fux  counterpoint ด้วย การสร้าง chord ของเขาได้สำนวนหนาแน่นดี การขับเคลื่อนของ motive และการดึงการคลาย (tension) ของ chod progression ทางโมสาร์ทจะเลื่อนไหลกว่าของไฮเดิ้น โดยเฉพาะบนผิวหน้าของทำนอง

ซิมโฟนีของโมสาร์ทระยะแรกรับอิทธิพลและรูปแบบจากอิตาลี ในเรื่องของ form นั้นได้รับมาจาก Italian opera overture หรือ sinfonia ซึ่งประกอบด้วย ท่อน Allegro ท่อน Andante ในคีย์ minor คู่ขนานหรือ คีย์ที่เป็น subdominant  และปิดท้ายด้วยท่อนที่มีรูปแบบเพลงเต้นรำแบบ Minuet หรือ gigue ในอัตราจังหวะ 3/8, 6/8  การใช้ turn วิ่งโลดโผน และ tremolo เขาได้รับมาจากการแสดงในโรงอุปรากร และทิศทางระยะยาวของความสืบเนื่องของเพลง (linear direction) ยังทำได้ไม่แนบเนียน ต่อมาไม่นานโมสาร์ทเริ่มเปลี่ยนมาแต่งในสไตล์ของเวียนนา ซึ่งไฮเดิ้นเป็นผู้ริเริ่ม คือมี 4 movement  ท่อนแรก Allegro ท่อนที่สอง Andante Moderatoท่อนที่สาม Minuet and Trio และท่อนที่สี่ Allegro

เวลาผ่านไป การผสมผสานของอิทธิพลของอิตาลีและเยอรมันยังคงดำเนินต่อไป ตรงช่วงเชื่อมต่อ (transition) จะใช้เทคนิควิธีบรรเลงแบบสไตล์อิตาเลียนคือ tremolo trill และ เล่นเสียงกระโดด ว่องไว และตะครุบ ท่อนช้าจะเป็น Cantabile Andante  และ ท่อนสุดท้าย (Finale) ท่อนแรกและท่อนที่สองบรรเลงต่อกันไม่หยุด และในส่วน exposition กับ recapitulation จะเชื่อมต่อกันด้วย การใช้ dominant pedal รูปแบบจังหวะเป็นแบบ compound time ( 3/8 6/8 12/8 ) และยังมีสไตล์ของ Divertimento และรูปแบบของทำนองที่เหมือนกับแบบฝึกหัดของ counterpoint

การใช้ความแตกต่างของเสียงดังเบา (dynamic) จังหวะเคลื่อนไหวที่มีพลัง และ ลูกจบ (cadence) ที่คาดเดาไม่ถึงท้ายท่อน ทั้งหมดนี้รับอิทธิพลมาจากไฮเดิ้น โมสาร์ทก็พัฒนาความเป็นตัวเองด้วยรูปแบบประโยค (phrase) ที่วางสลับบทบาทกันเป็นชุดๆ เรียงตัวออกมาใช้ เส้นของแนวทำนองสดใสแบบอิตาเลียนและการใช้โน้ต chromatic ในท่อนช้า และท่อน minuet เต้นรำที่ร่าเริง อุดมสมบูรณ์

ซิมโฟนีช่วงกลางตอนต้น binary form ได้พัฒนาจนเต็มที่ ซึ่งนักประพันธ์กลุ่มชาว Mannheim ชอบใช้ โมสาร์ทได้ยินและได้อิทธิพลจากผลงาน sonata ที่พัฒนาไปเต็มที่ของศิลปินเวียนนาชื่อ Hoffmann กับ Dittersdorf พอสมควร ผลงานช่วงนี้มีการใช้ free canon ,การโต้ตอบ ,แนวทำนองด้านใน (inner line) ที่น่าสนใจ และการล้อกัน (imitation) สั้นๆ ช่วงนี้โมสาร์ทเริ่มเข้าใจและแยกแยะความต่างของสไตล์อิตาลีกับเยอรมันได้ อย่างมาก สีสันที่มีพลังและความสมดุลย์ ประโยคเพลงที่มีเสน่ห์และพลังเป็นเอกลักษณ์ของเขา โมสาร์ทมีสถานการณ์และเงื่อนไขในการประพันธ์ให้ได้งานออกมาสมบูรณ์แบบเป็นหน ทางอันอิสระ มากกว่าที่จะต้องประพันธ์เพราะถูกมอบหมาย

ช่วงปี 1772-3 เป็นช่วงผลิตผลงานออกมาได้มาก นับว่าผลงานมีการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่มาจากประสบการณ์ต่างๆ ซิมโฟนีแต่ละบทก็มีลักษณะเฉพาะ รูปแบบ binary และ crescendo ตอนเริ่มและจบท่อน ฤดูร้อนปี 1773 เป็น จุดเริ่มต้นของความสัมบูรณ์สูงสุดของความสามารถในการแต่งซิมโฟนี โมสาร์ทผลิตงานที่ไม่มีจุดขัดแย้ง และมีความสมดุลย์อย่างมาก ปัญหาที่พบในซิมโฟนีช่วงแรกๆได้หมดไป ทั้งแนวทำนองที่อยู่นิ่งเกินไป จุดสะดุดหู ช่วงจบทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่หละหลวม ความแตกต่างของแนวเดี่ยวและแนวของวงมีความหลากหลายสูง การแบ่งสัดส่วนท่อนตอนที่สมดุลย์ ช่วงนี้มีการย้ำคู่ 8 (syncopated octave) บันไดเสียงวนไปวนมา (whirlwind scale)

ใน ช่วงสิบปีสุดท้ายของชีวิต ผลงานงานแทบทุกประเภทของโมสาร์ทได้รับการยอมรับว่าคุณภาพและองค์ประกอบเป็น เลิศ เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ประพันธ์ซิมโฟนีเพียง 6 บท ซึ่งมีมิติแห่งความท้าทายทั้งผู้เล่นและผู้ฟังสูง หมายเลข 39-41 ซึ่งกินเวลาบรรเลงรวมกันชั่วโมงครึ่งนั้นเป็น 3 บทสุดท้ายที่มีความแตกต่างและหลากหลายในเนื้อหาสูงสุด เขาใช้เวลาประพันธ์รวมกันเพียง 6 อาทิตย์ ส่วนงานซิมโฟนีก่อนหน้านั้น (ชุดที่แต่งก่อนปี 1782) ใช้ในจุดประสงค์ของการแสดงคอนเสิร์ต หรือใช้ร่วมกับการแสดงร่วมกับ Concerto และ Arias ซิมโฟนี12 เบอร์ แรกเห็นได้ชัดว่าเหมือนเป็นงานช่วงทดลองปรับตัว เหมือนกับงานของเด็กเข้าวงการใหม่ๆ ยังไม่มีน้ำหนักเป็นเรื่องราว เป็นช่วงที่โมสาร์ทได้ตั้งหลักเป็นศิลปินอิสระในกรุงเวียนนา

สไตล์ การแต่งซิมโฟนีของโมสาร์ทมีหลากหลายแต่จะหาดูความสมบูรณ์ที่สุดได้ในผลงาน ซิมโฟนีบางส่วนแค่ช่วงท้ายๆ ชีวิตเมื่อนึกถึงโมสาร์ทเราจะมองไปในทิศทางและมุมมองที่โน้มเอียงไปในสิ่ง ที่มีความสดใส เป็นเสียงประดิษฐ์ประดอยอย่างน่ารัก กระจุ๋มกระจิ๋ม ท่วงทำนองที่มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่ทำนองที่ชวนฝัน แต่เป็นดนตรีที่มีเหตุผลตามหลักตรรกกะ ของความเป็นไปได้ในอารมณ์และการแสดงออก ซิมโฟนีของเขาให้ความสมดุลย์กับประโยคโต้ตอบ บางบทเช่น Jupiter ให้ความรู้สึกหนักแน่น พร้อมเพรียง และมักจะตามมาด้วยความไพเราะน่ารักเป็นความรู้สึกแย้ง หรือตามด้วยสีสันของอารมณ์ที่ตัดกัน

อย่าง ไรก็ตามอิทธิพลของซิมโฟนีโมสาร์ทที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันมองกันโดยรวมแล้วยัง นับว่าน้อยกว่าของเบโธเฟน ผู้ซึ่งโลกชื่นชมอย่างมากกับความแน่นหนักเข้มข้นของเนื้อหาที่คงความเป็น สากลจักรวาล (universal) และพลานุภาพของมนุษย์ ซิมโฟนีของเบโธเฟ่นบทแรกๆได้รับอิทธิพลทั้งจากของไฮเดิ้นและโมสาร์ท เห็นได้ชัดในหมายเลข 1 และ 2 ( แต่งในปี 1800 และ 1802 )  โมสาร์ทมีลักษณะร่วมกับไฮเดิ้นในเรื่องความพิถีพิถัน ของ harmony และความที่ดนตรีค่อยๆก้าวย่าง เบโธเฟ่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ตั้งแต่หมายเลข 3 ของเขา ได้เปลี่ยน concept เรื่องสัดส่วน เรื่อง progression chord เรื่อง modulation ไปเป็นแนวของตัวเอง ต่างจากของโมสาร์ทที่เรียบร้อยและค่อยเป็นค่อยไป

แม้ซิมโฟนีของโมสาร์ทชิ้นที่เยี่ยมจริงๆก็มีจำนวนน้อยกว่าซิมโฟนีอันยิ่งใหญ่ทั้ง 9 ของเบโธเฟนอยู่แล้ว ถึงโมสาร์ทจะแต่งออกมาได้มากกว่า 41 บท สังเกตได้ว่าผู้คนมักจะชื่นชอบสุ้มเสียงที่หนักหน่วงมีพลัง ส่งผลสะเทือนต่ออารมณ์ฉับพลัน เป็นสัดส่วนที่มากกว่าพวกที่ชอบทำนองลักษณะบางเบา ไปเรื่อยๆไม่โลดโผน ไม่ว่าซิมโฟนีบทนั้นจะแต่งขึ้นโดยใคร ถ้าสามารถแสดงความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณ และเรานั้นรู้สึกถึงอัตตาที่แผ่ขยายออกเรื่อยๆยามได้ยินได้ฟัง จะช่วยปลุกเร้ากระแสของความนิยมและผู้คนชื่นชมในผลงานของคีตกวีคนนั้นอย่างมาก

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:28 )  

ตัวอย่างสินค้า

Blues Improvisation Complete
Blues Improvisation Complete
$22.99The Big Book of Alto Sax Songs
The Big Book of Alto Sax Songs
$16.45Pacific Coast Horns: Horn Utopia
Pacific Coast Horns: Horn Utopia
$26.80Take the Lead Classical Collection: Alto Saxophone (Book & CD)
Take the Lead Classical Collection: Alto Saxophone (Book & CD)
$16.25Take the Lead Classical Collection: Clarinet (Book & CD)
Take the Lead Classical Collection: Clarinet (Book & CD)
$15.95สินค้ามาใหม่

Blues Improvisation Complete
Blues Improvisation Complete
$22.99

Random Products

Schubert - Piano Sonatas, Alfred Brendel
Schubert - Piano Sonatas, Alfred Brendel
$8.18
Chord Approach Solos Book 1
Chord Approach Solos Book 1
$7.95

รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด

ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?

ค้นหา สินค้า

ตรวจสอบ สถานะการจัดส่ง

Track & Trace

เลือก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน


To be my friend

ขณะนี้ Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์